хайван

 • 71бөтергеч — ВЫЖЫЛДАВЫК – Кызу әйләнгәнгә, бөтерелгәнгә аумый торган күчәрле, түгәрәк яки шар форм. уенчык 2. күч. Бик хәрәкәтчән, җитез балалар, кечерәк буйлы кешеләр яки шундый хайван турында. с. Бик хәрәкәтчән, җитез, тере яки куштан онытып булмый ул… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 72бөтерчек — ВЫЖЫЛДАВЫК – Кызу әйләнгәнгә, бөтерелгәнгә аумый торган күчәрле, түгәрәк яки шар форм. уенчык 2. күч. Бик хәрәкәтчән, җитез балалар, кечерәк буйлы кешеләр яки шундый хайван турында. с. Бик хәрәкәтчән, җитез, тере яки куштан онытып булмый ул… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 73бронтозавр — Бик зур гәүдәле һәм кечкенә башлы борынгы кәлтәсыман хайван. (к. : Балыккәлтә) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 74буйвол — Эре мөгезлеләр семь. кыска муенлы, зур башлы, кыска аяклы күшәүче хайван …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 75бүлем — 1. Нәр. б. бүлеп, аерып куелган бер өлеше. Әйбер сала, саклый торган урынның бер бүлекчәсе шкафның бер бүлеме 2. Бина, каралты һ. б. ш. аерымланып торган бер өлеше, секциясе; бүлмә (вагонда һ. б. ш.) 3. Кечкенә кишәрлек, җир кисәге 4. иск. Бүлек… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 76вампир — 1. Эре ярканат (кайбер төрләре хайван тиресен ярып кан эчә) 2. Хорафатларда: кабердән чыгып кан эчеп йөри торган үлек: Убыр 3. күч. Канечкеч (кансыз) кеше …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 77вариация — 1. Берәр нәрсәнең нигезе, төп эчтәлеге сакланган хәлдә, икенче дәрәҗәле өлешләренә генә кагылышлы үзгәлек. Хайван яки үсемлек төзелешендә төп типтан читкә тайпылыш 2. Бер үк музыкаль тема яки көй төрле ритмда, тональлектә кабатланып, үзгәртелеп… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 78вәхши — с. 1. иск. Кыргый (хайваннар тур.). и. иск. Кыргый хайван. иск. Кеше кулы тимәгән, кеше яшәмәгән 2. Культура үсешенең түбән баскычында торган (кешеләр тур.). и. Шундый кеше 3. күч. Явыз, рәхимсез, варвар, культурасыз (кеше тур.). и. Шундый кеше …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 79вегетатив — с. Хайван яки үсемлекләрдә организмның туклануына хезмәт итә торган. ВЕГЕТАТИВ НЕРВ СИСТЕМАСЫ – Нерв системасының эчке органнар эшчәнлеген һәм матдәләр алмашын тәртипкә сала торган бер өлеше. ВЕГЕТАТИВ ОРГАН – Үсемлекнең туклану һәм үсү өчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 80вигонь — Көньяк Америкада яши торган, нечкә йомшак йонлы дөя сыман хайван (ламаның бер төре) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге